Fynshav Børnehus
 

Brandøvelse

Overnatning i Højhuset for kommende skolebørn

Besøg på Universe

Besøg på Nordals Naturskole

Teaterforestilling Cirkus Nissesjov

Besøg på Sønderborg Slot

Fælles legestue én gang pr. måned med de kommunale dagplejere

Sommerfest

Bedsteforældredag med Sankt Hans

Arbejdsdage/lørdage

Heldagsudflugt til Lysabildskov Camping